Rao Vặt Online

Rao Vặt Online (http://raovat.vietboblog.net/index.php)
-   Máy bộ (http://raovat.vietboblog.net/forumdisplay.php?f=29)
-   -   chuyên cung cấp các linh kiện Vi tính các loai. (http://raovat.vietboblog.net/showthread.php?t=53)

trithuan 06-01-2010 10:22 AM

chuyên cung cấp các linh kiện Vi tính các loai.
 
Phạm vi bán: Bà Rịa
Số điện thoại liên hệ: 01225722637

bán các loại máy bộ: HP,.........
nhận lắp ráp pḥng máy, .......


All times are GMT +7. The time now is 10:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.